Product Gegevens

Coke Blue Test

€15.00

Productbeschrijving

Coke Blue Test

De testvloeistof in deze COKE BLUE TEST reageert op een aantal stoffen welke ieder hun eigen specifieke verkleuring en reactiesnelheid hebben. Je kunt deze meest voorkomende verkleuringen op de bijsluiter zien. Verder tref je op de bijsluiter nog een aantal  andere soorten aan met elk hun eigen specifieke verkleuring. Wanneer de COKE BLUE TEST vloeistof niet verkleurt heb je in ieder geval niet te maken met Cocaine of een andere stof die voorkomt in de bijsluiter. Dit betekent echter niet dat er niets in het testmonster zit. Het kan heel goed zijn dat er in het monster een voor de gezondheid gevaarlijke stof zit die geen kleurreactie geeft! Wees dan verstandig en neem deze drug niet!

BEPERKINGEN VAN DE COKE BLUE TEST

De waargenomen heftigheid van de verkleuringen, even als de reactiesnelheid, vertellen niets over allle aanwezige stoffen in het testmonster. Het testmonster kan naast de werkzame stof die met de COKE BLUE TEST is aangetoond ook nog andere stoffen bevatten die géén verkleuring laten zien, maar wel een werking hebben.

DISCLAIMER

Het gebruik van deze testvloeistof geschiedt geheel op eigen risico! Dit product geeft slechts een indicatie omtrent de identiteit van de werkzame stof(fen) zoals omschreven in de bijsluiter. Er wordt derhalve géén 100% zekerheid geboden. Aan (het gebruik van) dit product kunnen geen rechten en/of garanties ontleend worden. De producent is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen, van welke aard dan ook, als direct of indirect gevolg van dit product.

WAARSCHUWING

Deze COKE BLUE TEST bevat een sterk bijtend zuur! Niet innemen of in contact brengen met de huid, kleding en ogen. Onherstelbare gevolgen zijn niet uitgesloten. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact. Bewaar op een koele plaats, achter slot en buiten bereik en zicht van kinderen! Bij oogcontact, direct en overvloedig spoelen met water en medisch advies inwinnen. Bij huidcontact spoelen met water en zeep! Bij inslikken, zoek onmiddelijk medisch advies! Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. Indien men zich onwel voelt of bij een ongeval, direct een arts raadplegen (toon de bijsluiter). Advies: uitsluitend op een goed geventileerde en daarvoor geschikte plaats gebruiken. In geval van ongeluk, direct en overvloedig spoelen met water. Gebruik de COKE BLUE TEST uitsluitend en alléén voor het testen van tabletten en poeders. Bebruik de COKE BLUE TEST niet voor het testen van vloeistoffen.

Inhoud 1,2 ml.

Gebruik:  ongeveer. 50 tests.

Ingredienten: Cobalt thiocyanate, glycerine

Product Code: COK837

Klant recensies

Dit product is nog niet beoordeeld. Schrijf een beoordeling

 

© 2013 Alien visitors Amsterdam

Mobile Site

eCommerce Software by CubeCart